Orbis, tiskařské závody, n.p.

institution, city, address
Polygrafia, n.p. (závod 3), Praha, Dobrovského 27