Krajské stredisko Ústredného sväzu československých umelcov v Bratislave

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Bratislava (Bratislava)
address: _