Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Ateliér sochařství

city: Praha
address: _