Društvo slovenskih likovnih umetnikov

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1969/05/29 - 1969/06/21   Miha Maleš, Likovni salon, Celje