Klub mládeže Cíl

Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1985   Jan Holec: Lidská komedie (výbor z grafiky)
1990   Jan Heller: Obrazy