Zámek Přerov

Book
published, title (subtitle)
2000   Putování po hradech a zámcích (Čechy, Morava, Slezsko)