Zámek Přerov

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1985   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Obrazy
1993   Dana Hlobilová: Obrazy
1998   Marcel Krasický: Obrazy
neuveden   Iveta Juchelková: Akty (fotografie)