Klub Sklepy

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Boskovice (Blansko)
address: _