Galerie Na Újezdě

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1983   Jaroslav Grus: Obrazy mírového života (neznámé cykly a práce z let 1908 - 1982)
1984   Jitka Forejtová: Sklo a keramika
1985   Natalie Hlubučková - Soukupová: Obrazy
1986   Miloš Franče: Keramika
1989   Antonín Hamsík: Tapiserie
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1979   Antonín Hamsík: Tapiserie
1984   Jitka Forejtová