Kulturní nadace města Českých Budějovic

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1996   Richard Konvička: Obrazy, kresby 1990 - 1996
1997   Jiří Kačer: Sochy
1997   Ivan Ouhel: Obrazy z 90. let
1998   Adriena Šimotová: Mapování dotykem