Závodní jídelna Státního ústavu pro kontrolu léčiv

city: Praha
address: Šrobárova 48