Aktiv mladých výtvarníků při MV SSM

city: Praha
address: _