DOX, kavárna

date of exhibition, exhibition title
2008/12/01 -   Bollywoodské plakáty,
2009/02/09   Technické a industriální památky v České republice,
2009/02/16   Kulura v Holešovicíchb,
2009/02/19   Otisk průmyslového dědictví v architektuře současných Holešovic,
2009/02/23   Galerie v průmyslových stavbách,
2009/02/26   Moderní Holešovice - od secese po současnost,
2009/03/02   Urbanismus Holešovic,
2009/03/09   Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein,
2009/03/16   Od A. V. Friče k občanskému sdružení Checomacoco,
2009/03/23   Emil Holub, český cestovatel s talentem pro drama,
2009/03/30   Richard Štorch a Bedřich Machulka - Život jako safari,
2009/04/02   Mnislav Zelený, Čech s indiánským jménem Atapana,
2009/04/16   Engrique Stanko Vráz - první běloch v zemi kanibalů - Nové Guineji,
2009/04/27   Prokletí nebo požehnání? Zámořská expanze v 15. - 19. století do Ameriky,
2009/06/01   Indivilduální, skupinová a párová psychoterapie: Co je psychoterapie, pro koho se hodí, co lze z ní získat a co se v ní děje,
2009/06/08   Symbolika snů,
2009/06/18   Psychoanalýza obrazu,
2009/06/22   Sex, smrt a Superego,
2009/06/29   Paměť a její biologické koreláty,
2009/07/09   Náš kontakt s nevědomím,
2009/07/16   Obrazy z nevědomí,
2009/07/20   Hledání původního ráje: po stopách realizace kyberprostoru,
2009/07/23   K textu a obrazu v díle Douglase Gordona a jeho předchůdců,
2009/08/03   Postprodukce v audiovizuálním umění,
2009/08/27   Časová a prostorová dimenze paměti Douglase Gordona,
2009/08/31   Prostorová paměť - aneb proč se lidé ztrácejí,
2009/09/03   Ilinx: O vratkosti vnímání,
2009/09/07   Paměť - mechanismy tvorby, vzpomínání a zapomínání,
2009/09/10   Relokace pohyblivých obrazů,
2009/09/21   Krádež, rituál a aproprace v díle Douglase Gordona,
2009/11/30   Rudé právo jako nástroj socialistické ideologie,
2010/01/10   Denisa Myšková,
2010/02/04   Přednáška Jana Sobotky: Harry Smith - Antologie americké lidové hudby,
2010/02/08   Setkání s umělcem: František Matoušek,
2010/02/11   Přednáška Josefa Rauvolfa: Od Velvetů k punkovým rebelům,
2010/02/11   Co bylo a je tabu v umění,
2010/02/15   Setkání s umělcem: Chelsea Hotel s Michelem Auderem, průkopníkem videoartu,
2010/02/17   Český design "světový" - Michal Jelínek,
2010/02/22   Přednáška Miroslava Petříčka: Andy Warhol - opakování a věčný návrat jedinečného,
2010/02/25   Prezentace: Přehlídka animovaného filmu, sekce Jiné vize: Na pomezí animace a videoartu,
2010/04/12   MALÍK URVI po deseti letech,
2010/04/19   Diskuse k výstavě N. Y. 24,
2010/04/21   Český design "světový" - Michal Jelínek,
2010/04/22   Umění šachu v pražských kavárnách,
2010/04/26   Apropriace v současné elektronické hudbě,