Pražský dům fotografie (Prague House of Photography, o.p.s - PHP)

year of establishment: 1989
city: Praha 1
address: Revoluční 5/1006
ZIP: 110 00
phone: 222 243 229,
e-mail: php@ecn.cz
www: www.php-gallery.cz

word:

Pražský dům fotografie − Prague House of Photography, o.p.s., je nezisková kulturní instituce specializující se na médium fotografie.

Zakladateli této obecně prospěšné společnosti jsou Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR a občanské sdružení FotoForum Praha (původní název sdružení: Pražský dům fotografie - Prague House of Photography). Pražský dům fotografie - Prague House of Photography, o.p.s., (PHP) se sídlem v Praze 1, Revoluční 1006/5, představuje profesionální instituci se dvěma velkoplošnými výstavními sály, komorní výstavní síní, veřejnou knihovnou a studovnu, s projekčním sálem, informačním centrem a prodejnou publikací. V budoucnu uvažuje PHP o přestavbě suterénu, kde by byly umístěny depozitáře, moderní archiv, temná komora a ateliér. Nebytové prostory ve druhém patře, v mezaninu a v suterénu poskytla Pražskému domu fotografie Městská část Praha 1. Cílem je prezentace výjimečných domácích a zahraničních projektů. Na programové koncepci a dramaturgickém plánu spolupracuje s řadou významných českých a zahraničních kurátorů, teoretiků a historiků umění. PHP se snaží být garantem obsahově kvalitní a žánrově pestré prezentace současné české i světové fotografie a zároveň seznamovat laickou i odbornou veřejnost s osobnostmi klasické fotografie a tím oživovat zájem o historii média. V dnešní době, která je zahlcena obrazovými poselstvími všeho druhu, lze jen těžko vymezit hranice fotografie. Vzhledem k této skutečnosti a s ohledem na vzrůstající počet umělců-nefotografů, kteří pracují s médiem fotografie, zaměřuje PHP svou pozornost i na rozličné přesahy fotografie do jiných oblastí výtvarného umění (nová média). Respekt k tradici „čisté fotografie“ se zde setkává s otevřeností k experimentu a multidisciplinárním projektům. Programová koncepce PHP zahrnuje činnost výstavní, vzdělávací, publikační, sbírkotvornou a informační, i propagaci a ochranu kulturního dědictví Počátky Pražského domu fotografie (Prague House of Photography, PHP), sahají do roku 1989, kdy vznikl Aktiv volné fotografie - tedy sdružení fotografů, jehož cílem bylo hledat vhodné prostory pro výstavy. Začátkem 90. let z něj vznikla nadace Pražský dům fotografie, v roce 2005 pak stejnojmenná obecně prospěšná společnost. O projektu v Revoluční ulici se začalo jednat již v roce 2002. Velkorysý plán provozu této nové instituce zaměřené na prezentaci převážně české, ale i světové fotografie, počítal s obsáhlým prostorem galerie včetně vlastního depozitáře, knihovnou, přednáškovým sálem a černou komorou zařízenou na fotografické kurzy a workshopy i s dalšími místnostmi pro doprovodné programy.