Beuronská kaple Gymnázia Teplice

city: Teplice (Teplice)

notes:
Součástí komplexu teplického gymnázia je areál bývalého kláštera milosrdných sester Karla Boromejského, zbudovaný roku 1865. V letech 1888 až 1889 tamní kapli vyzdobili mniši tzv. Beuronské umělecké školy, přelomového výtvarného směru sakrálního umění. Práce vedl Fridolin Steiner - P. Lukas, předpokládat se ale dá i vliv samotného zakladatele, Petera Lenze - P. Desideria.
Beuronská umělecká škola vznikla z Lenzova podnětu v benediktinském klášteře v Beuronu v druhé polovině devatenáctého století; reálnou uměleckou školou e ale stává až roku 1894. Její nezvyklé práce, rozeseté po celé Evropě a dokonce i na americkém kontinentu, byly zásadní inspirací pro skupinu Nabis i pro secesionisty (Mucha, Plečnik, Wagner).
Beuronští umělci byli po "Kulturkampfu" Otto von Bismarcka nuceni opustit svůj domovský klášter a přechodně se usadit v Praze, v klášteře Na Slovanech (Emauzy). Právě odsud vyjeli pracovat na výzdobě i teplické kaple. Emauzy pak byly za druhé světové války zničeny po náletech spojenců; teplická kaple je tak nejstarší plně dochovanou beuronskou památkou na území ČR. Další beuronské objekty je možné najít v Praze, Opavě, Hradci Králové, Kladně, Českých Budějovicích ad.
Současný stav kaple a její výmalby je po zásazích za socialismu neuspokojivý. Výmalba žádá okamžitého fixačního a restauračního zásahu, alespoň je už hotova podlaha. K záchraně a dalšímu oživení kaple bylo založeno občanské sdružení Pro arte beuronensis - Společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice.
zdroj - www.proarte.cz