Knihovna Eduarda Petišky

date of exhibition, exhibition title
1968/06/02 -   Hermína Melicharová: Knižní grafika,
1969/06/02 -   Kresby a knižní grafika Hermíny Melicharové,
1970/09/20 - 1970/10/11   Václav Dlouhý: Obrazy a kresby,