Musashino Art University

type: vysoká škola
city: Tokio (Tokyo)
address: 1 Chome-736 Ogawacho, Kodaira
zip code: 187-0032
state: Japonsko (Japan)

web: www.musabi.ac.jp/english

Musashino Art University

person   born
Akasaki Mima   12. 1965    
Arakawa Shusaku   6. 7. 1936    
Hara Kenya   5. 6. 1958    
Hiroyuki Masuda   26. 10. 1983    
Kusayanagi Yuko   23. 12. 1977    
Maetake Yasue   19. 9. 1973    
Ohtake Shinro   8. 10. 1955    
Okada Marie   1956    
Sasaki Rui   1984    
Zedníčková Zdena   1972