Galerie Středočeského kraje (GASK)

year of establishment: 2009
city: Kutná Hora (Kutná Hora)
address: Barborská 53/24
phone: 725 607 388
www: www.gask.cz

word:

Cílem GASK je prezentovat umění jako otevřenou platformu komunikace a být místem, kde profesionální práce umělců a teoretiků je konfrontována s postoji a očekáváním veřejnosti. GASK si dal za cíl vybudovat komplexní prostředí pro prezentaci umění 20. a 21. století schopné obstát v konkurenci podobných institucí doma a v zahraničí Výstavní aktivity GASK se programově distancují od úzkého zaměření na jeden styl či umělecký proud, historické období nebo orientaci na regionální tvorbu Zajímají nás výstavní projekty, které se dotýkají aktuálních diskurzů, a to jak uměleckých, uměleckohistorických, tak i společenských. Neuzavíráme se žádnému časovému období, žádnému médiu. Základem je diverzifikovaný výstavní program, důraz na multi- a intermediálnost sledující proměnnou povahu umění ve vztahu k mezioborovým přesahům, novým technologiím a jiným formám aktivit Prostory Jezuitské koleje nabízejí vedle možnosti prezentace umělecké sbírky GASK rozsáhlý paralelní výstavní program, jenž byl sestaven s důrazem na maximální kvalitu, pestrost a vnitřní konzistenci. GASK je polyfunkční kulturní areál a pro jeho provoz je proto nezbytná rozvětvená síť doprovodných akcí, které GASK pořádá v průběhu celého roku - koncerty, filmové projekce, performance, odborná sympozia, přednášky, konference atd. Výstavní program doplňuje unikátní doprovodný program vznikající v Lektorském centru GASK V rámci celkové orientace provozu a programu je kladen důraz na bezbariérovost veřejného přístupu k umění a ostatním kulturním aktivitám GASKu Ve vztahu k zahraničním turistům je kladen pečlivý důraz na komunikaci v cizích jazycích Ambicí GASKu je dostát evropským standardům v kvalitě programu i nabízených služeb Hlavním záměrem ve vztahu k publiku je vybudování vstřícného a tvůrčího prostředí, které uspokojí a obohatí každého návštěvníka nejširší veřejnosti.