Zájmové sdružení výtvarných umělců při Domu kultury kovoprůmyslu

city: Praha
address: _

notes:
Již během prvních měsíců provozu (Výstavní síň divadla Semafor) se však ukázalo, že cílem členů Zájmového sdružení výtvarných umělců (většinou autorů prodejně úspěšných výtvarných děl na hranici kýče) nebylo spoluprovozovat nekomerční galerii, ale převzít tento prostor pod svou správu a provozovat zde prodejní výstavní síň pro vlastní tvorbu.