Odbor kultury krajského národního výboru

city: Olomouc (Olomouc)