Rafael

year of establishment: 1864
city: Brno (Brno-město)
address: Rudolfská 26

word:

Fotoateliér Rafael založil 1864 v Brně na Rudolfské ulici 26 Karel Klíč, vynálezce heliogravury a hlubotisku. Podle brněnských Neuigkeiten z 1. 1. 1865 se ateliér zabýval také litografií a olejomalbou. V ateliéru pracovala celá rodina, včetně nevlastních sourozenců. 1866 Karel Klíč junior z Brna odešel a ateliér pak vedl otec Karel Klíč senior (1. 8. 1812 -11. 9. 1886), po jeho smrti pak nevlastní bratr Jaroslav. Ten rozhojnil jeho název na C.k. Dvorní umělecký ústav pro fotografii, malbu a světlotisk Atelier Rafael a posléze jej přestěhoval na Novou ulici č. 4.

Během desetiletí zakládal filiálky a to v Kroměříži, Prostějově, Rosicích, Vyškově. Počtem filiálek a šíří své práce náležel k nejvýznamnějším moravským fotografickým podnikům, svými portréty se řadil k dobrému průměru. Po 1918 byl k Fotografickému  uměleckému ústavu Rafael přidružen zvětšovací ústav pro fotografy z povolání, „který těší se velké přízni“, jak dodal V. Albrecht ve svém ceníku z 1930. To již rodinný podnik spravoval Ing. Jaroslav Klíč, vnuk zakladatele. Ateliér Rafael patří k těm nemnoha fotoateliérům u nás, které zůstaly v majetku jednoho rodu po několik generací.

Odkazy: Na K. Klíče viz Klíč; V. Albrecht: 25 roků ve službách černého umění. V. Albrecht, Praha 1930, s. 50-51; R. Skopec: Začátky brněnské fotografie, ČsF 1976, s. 403; Kouzlo staré fotografie, katalog, Moravská galerie, Brno 1978.

zdroj - www.scheufler.cz

notes:
Fotoateliér založený 1864 a fungující jako rodinný podnik po několik generací, jeden z nejvýznamnějších fotoateliérů na Moravě.