V. Čejka

Book
published, title (subtitle)
1934   Zelená kobyla
1935   Basilejské zvony
Periodical
published, title (subtitle)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)