Střední odborné učiliště uměleckořemeslné

city: Praha
address: Podkovářská 4, 190 00 Praha