Zakład narodowy im. Ossolińskich

city: Vratislav (Wrocław, Breslau)