Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM)

person, born
Vedra Vladimír, 3. 3. 1926