Galerie d

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1971   Karel Vysušil: Barevné litografie 1970-71
1971   Jaroslav Šusta
1990   Tomáš Ruller: Akce - prostředí / Action - enviroment (1974-1989)
1993   Eva Adamcová: Grafika
1993   Jana Šmolková: Keramika
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1966   Lutobor Hlavsa: Interpolace / Obrazy a kresby 1960-65
1966   Karel Vysušil: Grafika
1969   Ladislav Schon: Obrazy
1969   Naďa Synecká: Tvorba 1967-8-9
1969   Werner Seippel: Obrazy, grafika, akvarely
1972   Václav Hradecký: Výstava zapomenutého umělce (1867 - 1940)
1973   Svatopluk Kasalý: Šperky a objekty z skla
1974   Václav Hejna (výběr z malířského díla)
1974   Joan Leviev
1976   Miroslav J. Černý: Grafika, plastika
1976   Jan Sládek: Scénická tvorba (zasloužilý umělec)
1977   Olga Beráková: Obrazy (akademická malířka)
1977   Stanislav Pacák: Obrazy a kresby
1978   Jana Sigmundová: Ilustrace
1981   Jan Šafránek 1910 - 1981: Výběr z životního díla
1983   Ladislav Hojný: Kresby, grafika, ilustrace
1983   Zdenko Feyfar: Fotografie 1932-82
1984   Josef Běhůnek: Obrazy z let 1961 - 1984
1986   Ivan Strnad: Žena v grafice, obrazech a kresbě
1987   Lutobor Hlavsa: Obrazy z let 1974 - 1987
1987   Jaromíra Burdová: Loutky z večerníčků (kresby)
1987   Naděžda Synecká: Grafické proměny
1988   Alfred Frankenberger: Obrazy, kresby, grafika z let 1970 - 1987
1988   Olga Beráková: Kresby ze světa
1988   Bohuslav Slánský: Malířské dílo (zasloužilý umělec)
1988   Milan Chabera: Obrazy a kresby
1989   Zdenka Marie Nováková: Malířská a architektonická tvorba
1989   Zdeněk Strouhal: Obrazy, grafika, keramika
1991   Jan Bernat: WC je tu!!!
1991   Jan Bernat: WC je tu!!!
1991   Eva Sendlerová: 1967-1991
1991   Zuzana Lörinczová: Grafika