Vydavatelství Houdek

type: vydavatel
city: _
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

Vydavatelství Houdek

dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  1991   Marie Blabolilová: Velké štokrle (90 x 75 cm, vaječná tempera, asambláž na plátně, 1986)
katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1996   Kamila
  1998   Kamila Ženatá
  2001   Kamila Ženatá: 2 lidé 1 obraz
  2007   Kamila Ženatá: Nauč se stát na jedné noze (Obrazy / videoart / paintings)
  2010   Pavel Tichoň: What is important is what you can't see
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2009   Čtrnáct S / fourteen S