Dômens Konstskola och Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet

person, born
Stočes Vladimír, 1956