Klub přátel výtvarného umění (KPVU)

city: Gottwaldov (Zlín)