Národní technické muzeum

Book
published, author, title (subtitle)
1902   Rukověť praktické fotografie (se zřetelem ku potřebě odborníků i amateurů)
Picture
published, author, title (subtitle)
1938   Kamil Lhoták, Vznášející se balon
1940   Kamil Lhoták, Vysoká kola