Galerie moderního umění

institution, city, address
Královéhradecký kraj, ,
Městský národní výbor, Hradec Králové (Hradec Králové), Žižkovo náměstí
Ministerstvo kultury České republiky, Praha, Maltézské náměstí 1
Východočeský krajský národní výbor, Hradec Králové (Hradec Králové), _