Praha

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1934   Výstava na paměť bitvy u Lipan a Prokopa Velikého
Book
published, title (subtitle)
1899   Bitva u Lipan (30. května 1434)
1952   Střední Čechy
2004   Literáti Kolínska
2005   Černokostelecký kalendář
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1948   Otokar Fischer - Slavista
1948   Otokar Fischer historikem Národního divadla
1948   Vedlejší talenty Karla Čapka (Předneseno na vzpomínkovém večeru Penklubu 28.1.1948)
1948   Židovství Otokara Fischera
1957   Keramická výroba v Kostelci nad Černými lesy
1980   Místo pro.... Josefa Krupku
1982   Píseň a předmluva na bitvu u vsi Křečhoře, jinak u Kolína (Jako: ´Budiž pozdravena Matko Anno svatá!´)
1982   Porážka nepřátelských Prušáků u vsi Křečhoře aneb u města Kolína (Na zpěv uvedeno jako ´Antoníne Paduánský, divotvorče předivný´)
1982   Jan Hausner se zabývá keramikou...
1984   Černokostelecké hrnčířství ve druhé polovině 19. století
1990   Umění, věda a kultura
1991   Alén Diviš a české umění (přednáška)
1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie)
1997   Sloučení Říčan, Uhříněvsi a Koloděj českým pánem Jaroslavem Smiřickým ze Smiřic 1572-90
1999   Sbírka Nadace pro současné umění
2001   Barchovice, Hryzely a Radlice
2004   Divišovy svatební košile (památce Jaromíra Pečírky)
2006   Galerie J. R. Vilímek
2007   Cesty
nedatováno   Černokostelečtí hrnčíři
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1947   Praha Monumentální ve 12 pohledech Vojtěcha Kubašty
1947   Praha v akvarelech Vojtěcha Kubašty (Barevné reprodukce na pohlednicích)
Manuscript
published, title (subtitle)
nedatováno   Paní Tonča - Josefina Janovská