S2 - Soundsquare

city: Praha
address: Ostrovní 30

notes:
Prostory tiskárny Státního nakladatelství.