S2 - Soundsquare

city: Praha
address: Ostrovní 30
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
Prostory tiskárny Státního nakladatelství.

S2 - Soundsquare

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2005   Industriální stopy / Vestiges of Industry (Architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000 - 2005 / Architectural conversion of industrial heritage in Czech Republic 2000 - 2005)