Zemský úřad pro zvelebování živností

person, born
Brousek Josef, 27. 12. 1882