Zemský úřad pro zvelebování živností

person, born
Vrtílek Ján, 12. 12. 1906