Okresní výbor Komunistické strany Československa pro Prahu 3 a 4

city: Praha