Základná umelecká škola

city: Púchov (Púchov)
address: Poštová 809
ZIP: 020 01
phone: 042/4631 681
e-mail: zuspuchov@gmail.com