Ośrodek Popagandy Sztuki, Park im. H. Sienkiewicza

city: Lodž (Łódź)