Galéria Františka Studeného

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1982/12 - 1983/01   Ludwik Korkoš: Sochařská tvorba, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1984/03 - 1984/04   Martin Tvrdoň: Jubilejná výstava, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1984/06/07 -   Michal Scheer: Architektonická tvorba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/09/14 - 1984/10/12   Michal Scheer: Architektonická tvorba 1925 - 1975, Československé štátné kúpele, Piešťany (Piešťany)
1984/12 - 1985/01   Anna Cinzerová - Pántiková: Paličkovaná čipka, Galéria mladých, Nitra (Nitra)
1985/10   Jiří Stejskal: Obrazy, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1985/10 - 1985/11   Portrét v tvorbe Alexandra Trizuljaka, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1985/12 - 1986/01   Orest Dubay, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1986/01/09 - 1986/02/28   Alexander Trizuljak: Portrét v tvorbe, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1986/06/13 -   Július Szabó: L'ud zeme, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1986/08 - 1986/09   Edita Spannerová: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1986/09 - 1986/11   Jozef Šturdík: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1986/11/13 - 1986/12/14   České maliarstvo 19. storočia zo zbierok Moravskej galérie v Brne, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1986/12/19 - 1987/01/25   Vojtech Baďura: Sochárské dielo, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1987/03 - 1987/04   Vladimír Fulka: Súčasná tvorba, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1987/03 - 1987/04   Stanislav Harangozó: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1987/04 - 1987/05   Terézia Žilíková - Sládeková: Z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1987/04 - 1987/05   Jozef Trepáč: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1987/06/18 - 1987/07/26   Alexander Szabó: Z tvorby 1983 - 1986, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1987/08 - 1987/09   Ernest Kocsis: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1987/10 - 1987/11   Vojtech Matušinec: Z dejín Slovenska, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1987/10/02 - 1987/10/30   Alexander Szabó: Z tvorby 1983 - 1986, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1987/12 - 1988/01   Rudolf Moško: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1988/02/01 -   František Studený, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1988/02/11 - 1988/03/13   Ferdinand Hložník: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1988/02/16 - 1988/03   Štefan Partl: Obrazy, Klub dochodcov, Zlaté Moravce (Zlaté Moravce)
1988/03/18 - 1988/04/24   Július Balogh: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1988/04 - 1988/06   Ladislav Gandl: Hlasy domova, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1988/05/17 - 1988/07/03   Július Balogh: Výber z maliarskej tvorby, Výstavná sieň v Hornom Smokovci, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1988/09 - 1988/10   Milan Chovanec: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1988/12/07 - 1989/01/30   Milan Chovanec: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1989/03 - 1989/04   Daniel Bidelnica: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
1989/06 - 1989/07   Libuša Čtveráková: Keramika, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1989/07 - 1989/09   Elvíra Antalová: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1989/07/20 - 1989/09/10   Elvíra Antalová: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1989/08 - 1989/09   Ján Kulich: Výber z diela, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1989/09 - 1989/10   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1989/09 - 1989/10   Marcel Haščič, Galéria Františka Studeného - Galéria mladých, Nitra (Nitra)
1989/11/09 - 1989/12/10   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)