Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP)

city: Prievidza (Prievidza)
address: _