Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí

city: Praha