Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p.

year of establishment: 1951
year of termination: 1953
city: Praha
address: Stalinova 3