Knihtiskárna Josef B. Zápotočný

Book
published, title (subtitle)
1920, Milkoláš Aleš mládeži
1920, Jak Mikoláš Aleš žil a tvořil
1926, Pod líčidlem
1929, Pražská bohéma (Vzpomínky na vynikající české umělce)
1944, Než přijel císař
nedatováno, Stará Praha (100 akvarellů Vácslava Jansy)