Kulturní a informační středisko Vietnamské socialistické republiky

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Milan Albich: Vietnam (Obrazy / kresby)