Výstavní ústředí Svazu českých výtvarných umělců

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1972   Milan Albich: Obrazy a kresby z let 1966 - 1971