Závodní výbor ROH závodu Škoda k.p.

city: České Budějovice (České Budějovice)