České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav navrhování

city: Praha
address: Thákurova 7