Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Ateliér Architektura II.

city: Praha