Galerie výtvarného umění

Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
1985   Galerie výtvarného umění v Kladně
Guide
published, title (subtitle)
1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)