Galerie výtvarného umění

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Carl Croll: 1800 - 1863 Obrazy a kresby
1991   Milan Grygar 1991
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1987   VŘSR a české výtvarné umění
1989   Don Quijote v českém umění
1989   Hornictví ve výtvarném umění
1990   Ekologické motivy ve výtvarném umění
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1986   Antonín Slavíček: Výběr z díla (1870 - 1910)
1987   Alois Bubák a česká krajinomalba
1987   Carl Croll (1800 - 1863): Obrazy a kresby
1988   Raimund Ondráček: Práce malíře a restaurátora (zasloužilý umělec)
1990   Georges Kars (1880-1945)
1991   Milan Grygar
1991   Milan Grygar
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1990   Členská výstava Středočeského sdružení výtvarníků
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1987   Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století